Sabtu, 24 November 2012

Renungan....

Persahabatan itu ibarat tangan dengan mata...
Saat tangan terluka, mata menangis...
Saat mata menangis, tangan yang menghapuskannya...

Isnin, 12 November 2012

Syarat Wajib Puasa

Islam : Tidak wajib puasa kepada orang yang kafir
Berakal : Tidak wajib kepada orang yang hilang akal
Baligh : Tidak wajib kepada kanak-kanak
Mampu Berpuasa : Tidak wajib puasa kepada orang yang sakit


Perkara-perkara Yang Membatalkan Puasa

Gila
Murtad
Bersetubuh siang hari
Makan dan minum dengan sengaja
Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan
Muntah dengan sengaja
Mabuk atau pengsan sepanjang hari
berbuka sebelum waktunya
Mengeluarkan air mani dengan  sengaja
Haid
Nifas atau Wiladah

Ilmu lagi.....

Syarat Sah Puasa

Islam - Tidak sah kepada orang kafir
Mumayyiz - Tidak sah kepada yang belum mumayyiz
Sempurna Akal - Tidak sah kepada orang gila
Suci daripada Haid dan Nifas - Tidak sah dalam keadaan haid dan nifas
Puasa Pada Hari Yang Diharamkan - Tidak sah dan haram


Rukun Puasa

1- Berniat
Bermula dari terbenamnya matahari hingga sebelum terbit fajar

2- Menahan diri
Iaitu daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan
 puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.